A JE TO TADY!!! 4.5.2020 OPĚT OTEVÍRÁME!!!

Vzhledem k rychlejším uvolňováním restriktivních opatření pro veřejnost i podnikatele, jsme se na jeho základě rozhodli kontaktovat jak ministerstvo školství, tak ministerstvo průmyslu.  Protože se jako jazyková výuka pohybujeme někde na hraně mezi ministerstvem průmyslu (ale patříme přímo pod ně) a ministerstvem školství (charakterem činnosti), zjišťovali jsem aktuální informace na obou ministerstvech. Ani na jednom nám neřekli přesná doporučení, kdy a jak začít učit, každopádně vycházíme z informací, které jsem získali a obrysy jsou zřejmější. Popisuji je níže:

  • Děti školního věku – protože nespadáme pod ministerstvo školství, netýká se nás zákaz výuky tak, jako je tomu u základních a středních škol. Od pátku 24.4. je umožněno shlukování lidí do počtu 10 – a to i v rámci spolků či spolkového setkání - to pro nás znamená, že v hodinách do 10 studentů můžeme fungovat. Paní z ministerstva průmyslu přímo řekla: „Nevidím důvod, proč byste to v tomto případě měli omezovat.

Je však třeba dodržovat zavedená hygienická opatření:

  •  Děti i lektoři musí mít roušky 
  •  Umožnit dezinfekci rukou – ideálně při vstupu do klubu

Je to určitě pro nás všechny dobrá zpráva, že můžeme pomalu opět nabrat dech a přejít na výuku, na jakou jsme zvyklí.

TĚŠÍME SE NA VÁS :-)