Rodinné klání na tvrzi

Slunečné sobotní dopoledne společně s pánem Dřevčické tvrze přivítali naše mladší klienty s rodiči do doby, kdy čas ubíhal pomaleji a hlavním dopravním prostředkem byl kůň, tedy přesněji, přímo do 14.století. Atmosféru dokreslovala středověká hudba i řemesla, hýkající oslík ve stáji, či obsluha usmívající se z dobových kostýmů.

Po úvodní prohlídce tvrze a drobném občerstvení byly pro děti připraveny aktivity ze života středověku. Pán tvrze Villa Dreucici postupně vodil skupinky dětí k jednotlivým soutěžím a řemeslům, za své prokázané dovednosti děti dostávaly "mince". Na řadu se dostali i dospělí, kteří si také vyzkoušeli rúzná středověká řemesla i taškařice. Následovalo doplnění tekutin a bílkovin z místního středověkého "baru".

V závěru krásného dne došlo na vyhlášení výsledků (všichni zvítězili) a následně k pasování na rytíře/dámy tvrze. Tento úspěch oslavili přítomní gotickým lidovým tancem a odtančili tak k domovům naladěni na tu nejlepší notu...

Fotografie naleznete v sekci Fotogalerie - Rodinné klání